Kundenservice-Center

Mo-Fr von 8-16 Uhr

+48 74 843 91 24

Kundenservice-Center

Katalog pasów napędowych

Katalog zawiera dane dotyczące pasów klinowych, zębatych ich podstawowe wymiary oraz typoszereg.

Łańcuchy napędowe i przenośnikowe

katalog zawiera podstawowe typy łańcuchów rolkowych ich parametry oraz wymiary wraz z wymiarami zabieraków.

Pasy profilowe, okrągle i klinowe z PU

katalog zawiera dane dotyczące pasów z PU, ich podstawowe parametry pracy oraz wymiary.

Sensor Jet – elewatory

Katalog prezentuje rozmieszczenie czujników monitorujących parametry pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa w elewatorze oraz ich typy.

Pasy odciągowe

Katalog zawiera opis przeznaczenia i działania pasów CATROL, a także budowę, materiały, typy i parametry fizyko-mechaniczne.

Katalog pasów ConveyXonic

Katalog zawiera opis techniczny produktu, podaje zalety, standardowe wykonania dla standardowych rolek i odległości międzyosiowych oraz przenoszone obciążenia.

Katalog szyn teleskopowych i prowadnic liniowych Chambrelan / w 220.2 z 05/2019

Katalog zawiera typy szyn teleskopowych i prowadnic liniowych, ich wymiary, materiały, wartość obciążalności oraz przykłady zastosowań, uwagi i wskazówki montażowe.

Nadella

Stara wersja katalogu w języku polskim, zawiera przegląd systemów liniowych Nadella do zastosowań ciężkich i lekkich, dane techniczne poszczególnych serii, w tym szyn  i współpracujących z nimi rolek i dodatkowego wyposażenia, materiały, obciążalność rolek, wymiary szyn, a także przykłady aplikacji. Zawiera też wskazówki techniczne i montażowe oraz metodykę obliczeń.

Katalog prowadnic liniowych Nadella

Katalog szyn teleskopowych Nadella

Taśmy ogólnego zastosowania GenCon Volta (katalog 2008)

Katalog w języku polskim (wydanie z 2008 roku) – zawiera dane taśm ogólnego przeznaczenia ich struktury, opis ich własności, a także pokazuje przykłady zastosowań.

Taśmy spożywcze VOLTA (katalog 2008, j. polski)

Katalog w języku polskim (wydanie z 2008 roku) zawiera dane taśm spożywczych ich struktury oraz opis ich zalet.

Taśmy gumowe profilowane

Katalog zawiera różne rodzaje wyposażenia taśm gumowych w profile poprzeczne i wellkanty oraz inne specjalne wyposażenie.

Taśmy ogólnego zastosowania

Katalog w języku polskim (wydanie z 2009 roku) zawiera dane taśm monolitycznych do zastosowań przemysłowych. Katalog zawiera tabelaryczne zestawienie taśm spożywczych monolitycznych  z podaniem kolorów , grubości , struktur strony transportującej, nominalnych średnic pracy, dopuszczalnych temperatur oraz dopuszczalnych sił w cięgnie przy 1% wydłużenia. Dodatkowo katalog prezentuje trudne aplikacje, opisując problem i jego rozwiązanie po zastosowaniu taśm monolitycznych.

Katalog pasów wielorowkowych Hutchinson w j. niemieckim – wydanie 03/2017

Katalog zawiera wszystkie rodzaje pasów wielorowkowych: Poly V, FleXonic®, ConveyXonic®, HPPTM, Poly V-podwójne i specjalne wraz z opisami cech, własności i zalet. Zawiera tez opisy profili podaje długości standardowe. W katalogu są też narzędzia do montażu i pomiaru napięcia pasów. Zawiera wskazówki wymiarowe do wykonania kół pasowych, montażowe oraz eksploatacyjne.

Pasy klinowe i okrągłe VOLTA (katalog 2008)

Katalog w języku polskim (wydanie z 2008 roku) – zawiera opis własności, zalet oraz tabelaryczne zestawienie pasów z podaniem ich cech geometrycznych i własności fizycznych a także nakładek i produktów specjalnych na bazie pasów klinowych.

Taśmy Super Drive

Pasy klinowe i okrągłe VOLTA – ulotka (wydanie 2011, j. ang)

Ulotka zawiera skrócone tabelaryczne zestawienie pasów z podaniem ich cech geometrycznych i własności fizycznych.

Pasy klinowe i okrągłe Volta (ver. L, Luty 2022)

Taśmy spożywcze Volta (ver. P1, Lipiec 2022)

Taśmy przemysłowe Volta (ver. M, Marzec 2022)

Taśmy PositiveDrive (ver X, listopad 2021)

Struktury taśm Volta (marzec 2022)

Rozkuwacze do łańcuchów

katalog zawiera typowe elementy zalecane do rozkuwania łańcuchów rolkowych różnych podziałek.

Napinacze do łańcuchów

katalog zawiera typy, wymiary oraz sposoby mocowania elementów do napinania łańcuchów.

Katalog pasów wielorowkowych dla MEW

Katalog zawiera opis budowy, charakterystykę techniczną oraz zalety pasa do małych elektrowni wodnych (MEW)

Koła pasowe wielorowkowe

katalog zawiera podstawowe parametry dotyczące kół pod pasy wielorowkowe.

Tuleje mocujące TB – katalog

katalog zawiera typy tulei ich wymiary oraz średnice wałów na których pracują

Taśmy siatkowo-metalowe

katalog zawiera kształty i wzory podstawowych typów siatek wykonanych ze stali.

Katalog VIGILEX – ochrona przeciwwybuchowa

Katalog prezentuje rodzaje płyt bezpieczeństwa do ochrony przeciwwybuchowej  wraz z opisem wykonania oraz ich wymiary i dodatkowe wyposażenie do nich.

Koła pasowe klinowe

katalog zawiera podstawowe parametry dotyczące kół pod pasy klinowe.
http://www.sitspa.com/en-US/V_belt_drives.html

Koła pasowe zębate

katalog zawiera podstawowe parametry dotyczące kół pod pasy zębate.
http://www.sitspa.com/en-US/Timing_belt_drives.html

Taśmy modularne

katalog zawiera typy taśm, kół, materiały z jakich są wykonane oraz podstawowe ich parametry wraz z wymiarami.

 

Pobierz katalog

Katalog – Prowadnice i profile

Katalog prezentuje wymiary i typy prowadnic ślizgowych wykonanych z polietylenu UHMW do łańcuchów i pasów trapezowych, zębatych i okrągłych.

Katalog kubełków elewatorowych_w.2022.03_FR_EN

Katalog prezentuje popularne typy kubełków_ czerpaków elewatorowych  ze stali i tworzyw. Podaje ich własności, zastosowania, wymiary, pojemności, max liczbę kubełków na metr bieżący taśmy. Podpowiada jaki rodzaj śrub i podkładek należy zastosować do danego typu i materiału kubełka, a także prezentuje ich standardowe wymiary  w odniesieniu do zastosowania w kubełkach stalowych i tworzywowych. Znajdziemy tam również możliwe modyfikacje kubełków, tzn. różne wzmocnienia i perforacje W katalogu znajduje się też instrukcja, jak prawidło dokonać  pomiaru kubełka, aby nie zrobić błędu oraz prezentacja złączek do łączenia taśm elewatorowych. Na końcu katalogu znajduje się  graficzna prezentacja systemu monitorującego bezpieczeństwo elewatora_  M-JET LINK wraz z czujnikami.

System kontroli bezpieczeństwa M JET w elewatorze kubełkowym

Katalog prezentuje 3 możliwe panele sterownicze w zależności od wysokości elewatora. Katalog opisuje możliwości oprogramowania, tworzenie historii i raportów z przeglądów, usterek.

W katalogu znajdziemy szerokie opracowanie zastosowania każdego z czujników kontroli takich parametrów jak : obroty, osiowy bieg taśmy, temperatura, zatkanie.

Podana jest informacja o zasilaniu oraz strefie montażu.

Katalog kół łańcuchowych tarczowych

Katalog zawiera wymiary kół łańcuchowych tarczowych do łańcuchów 1-, 2 -i  3- rzędowych zgodnie z DIN 8187 – ISO/R 606

https://sitspa.com/wp-content/uploads/_documents/en/Platewheels.pdf

Katalog kół łańcuchowych z piastą

Katalog zawiera wymiary kół łańcuchowych z piastą do łańcuchów 1-, 2 -i  3- rzędowych zgodnie z DIN 8187 – ISO/R 606 z otworami gotowymi i pilotującymi

https://sitspa.com/wp-content/uploads/_documents/en/Sprockets.pdf